Loading...
marţi, 19 martie 2019
OFMConv Romania

Istoric

Notă istorică

Seminarul Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman (casa de formare) își are rădăcinile bine ancorate în viața și originea realităților catolice de pe aceste meleaguri. Încă din veacul al XIII-lea preoții misionari franciscani, veniți în cea mai mare parte din Italia, au contribuit la formarea clerului catolic indigen.

După întemeierea Provinciei „Sfântul Iosif” (OFMConv.), în anul 1895, unul dintre principalele eforturi ale conducerii ei a fost și acela de a coordona formarea tinerilor candidați, dornici să îmbrățișeze stilul de viață franciscan. Drept urmare, în 1897 s-a inaugurat structura formativă a Seminarului din Hălăucești, îngrijind în mod deosebit vocațiile adolescenților care frecventau cursurile gimnaziale. În schimb, tinerii care doreau să continue procesul formativ, urmând cursurile filozofice și teologice în vederea ordinelor sacre, erau trimiși în casele formative din străinătate, în mod deosebit, în Italia. Această situație a durat până în anul 1932, când Provincia a deschis Facultatea de Teologie „Sfântul Bonaventura” din la Luizi-Călugăra (Bacău), inclusiv structura formativă adecvată. După mai bine de 16 ani de funcționare, în 1949, aceasta a fost închisă de regimul comunist, iar arhiva a fost arsă. 

Abia după evenimentele din 1989, când Provincia și-a putut relua cursul activităților și apostolatului specific, reorganizându-și prezența și slujirea, în luna mai a anului 1990, a deschis la Nisiporești, în mod provizoriu, o casă de formare în spațiul parohial, care să primească și să se îngrijească de primele roade ale jertfei fraților din timpul comunismului, tineri dornici să trăiască spiritualitatea franciscană. Susținuți de ajutorul Domnului și prin trudele fraților și ale credincioșilor, în anul 1991 s-a deschis la Roman, mai întâi „în chirie” la Liceul nr. 1, iar mai apoi în sediul noii clădiri de pe str. Ștefan cel Mare, 258/B, Seminarul Teologic Romano-Catolic Franciscan, care să se ocupe de formarea integrală și armonioasă a tinerilor frați profeși, unde funcționează și Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan care asigură pregătirea filozofică și teologică a viitorilor prezbiteri.