Revista „Viaţa Fraternă”

Căci unul este învăţătorul vostru iar voi toţi sunteţi fraţi. Iată mesajul central al revistei Institutului Teologic Franciscan, mesaj adresat de Mântuitorul apostolilor săi, şi acum, în timpurile noastre, şi nouă tuturor.
Pentru că suntem studenţi franciscani şi nu numai, rodul muncii intelectuale prin aprofundarea diferitelor domenii, pe lângă faptul că are ca scop dezvoltarea bagajului de cunoştinţe şi astfel formarea unui aparat critic, implică totodată şi progresul pe drumul credinţei, atât prin reflexie, cât şi prin rugăciune, revista poate fi, un mod foarte bun de a invita şi pe alţii la ceea ce noi numim viaţa fraternă. De ce Viaţa fraternă? Viaţa are această caracteristică de a fi primită în dar şi apoi de a fi dăruită mai departe, poartă cu ea acea bucurie, acel zbucium care-ţi îndreaptă privirea spre cer, uneori pentru a mulţumi, alteori pentru a cere ajutorul şi întotdeauna  spre o Lumină care ne conduce paşii. Tot la fel şi viaţa fraternă, e viaţă, dar trăită în comuniune cu Isus, Maestrul divin, şi împreună cu ceilalţi fraţi, adică în fraternitate, devenind bucurie care trebuie transmisă tuturor, transformându-se în mărturie vie, în actuala societate.
Revista dezvoltă o tematică bogată, începând de la spiritualitate şi cultură franciscană, teologie, filozofie, literatură, artă creştină precum şi diverse aspecte ale existenţei cotidiene. Suntem tineri şi chiar dacă nu avem acea experienţă a vieţii, totuşi, încercăm să ne expunem propriile opinii despre anumite evenimente, să împărtăşim anumite experienţe de viaţă, să aducem în prim plan anumite sectoare din viaţa societăţii de astăzi şi, de ce nu,  anumite ideii noi, chiar soluţii care măresc spectrul de viziune, prezentând anumite roade ale cercetării într-un anumit domeniu, toate formând Viaţa Fraternă.
Revista se află la cel de-al patruzeci şi unulea număr, având nu mai puţin de 16 ani de viaţă, apare de două ori pe an, bucurându-se  şi de colaborarea  unor studenţi de la unele facultăţi din ţară. Cei dornici să colaboreze, sau care vor să-şi exprime punctul de vedere ori doar simpla impresie o pot face prin e-mail la adresa:  viatafraterna@yahoo.com  sau pe adresa Institutului nostru.