Pax et Unitas

Revista Centrului de Cercetare Ecumenică şi de Dialog Interreligios Pax et unitas, ajunsă la numărul 7, are drept obiectiv creşterea prestigiului ştiinţific al Institutului teologic Romano-Catolic Franciscan şi vizibilităţii acestuia. Acest fapt se realizează prin publicarea rezultatelor cercetării de specialitate atât a membrilor Centrului, cât şi a studenţilor sau a altor cercetători interesaţi de dialogul între religii şi între confesiunile creştine. De asemenea, Colecţia Universalia, al cărui prim număr a văzut lumina tiparului cu puţin timp în urmă, este un suport binevenit pentru aprofundarea temelor actuale ecumenice şi interreligioase.

Director,

Pr. conf. univ. dr. Damian Ghe. Pătraşcu