Loading...
sâmbătă, 22 septembrie 2018
OFMConv Romania

Proiect formativ

Roman – proiectul formativ și programarea anului formativ 2016 – 2017

Formarea discipolului misionar

În acești ani vom încerca să dăm o amprentă misionară formării; o formare în ieșire, deschisă, dinamică, creativă, existențială, centrată pe ceea ce este esențial, pe ceea ce este mai important.

Un frate franciscan este prin definiție un discipol misionar. Misiunea este inima propriei identități ca frați franciscani. Reforma formării trece prin redescoperirea misiunii ca inimă a propriei identități.

Acest lucru comportă în mod deosebit următoarele: că seminarul este o școală de sfințenie, unde persoana este ajutată să întrețină o relație cu Dumnezeu tot mai strânsă și profundă care se răsfrânge în viața de zi cu zi și devine mărturie care atrage și luminează; că viața în cotidianitatea și concretețea ei, cu provocările ei este loc formativ; necesitatea de a fi o fraternitate deschisă, în ieșire, care se dăruiește, în mijlocul și pentru lume, cu pasiune pentru Dumnezeu și om, chemată să-l ducă cu bucurie pe Cristos celorlalți.

 

Post-noviciatul: descriere, obiective, linii formative

 • Post-noviciatul (prima profesiune a voturilor):

         – consolidează drumul formativ al discipolului franciscan şi-l pregătește pentru dăruirea sa definitivă lui Dumnezeu în fraternitate;

         – este un timp propice pentru a face discernământ în continuarea drumului de urmare a lui Cristos, inspirându-se din viața sfântului                  Francisc și spiritualitatea franciscană;

          – este un timp de pregătire la o autentică viață de slujire (cf. DF 72).

Obiectivul general:

          – consolidarea drumului de urmare a lui Cristos după exemplul sfântului Francisc, spre dăruire definitivă în fraternitate, printr-un discernământ autentic, trăind evanghelia, acționând inspirați de Duhul Sfânt.

 • Obiective specifice:
   1. Conștientizarea prezenței lui Dumnezeu cel viu în viața proprie;
   2. Trăirea reală și autentică a consacrării prin voturile profesate ca act de dăruire totală lui Dumnezeu și ca semn profetic pentru lumea de astăzi;
   3. Responsabilizarea tot mai adâncă față de fratele primit de la Domnul ca un DAR unic și prețios;
   4. Trăirea vieții de zi cu zi, crescând în capacitatea de a-și risca existența proprie la lumina evangheliei, pentru biserica de construit și fratele de slujit;
   5. Întărirea identității franciscane și sensului de apartenență la Ordinul nostru și provincie;

   6. Completarea studiilor academice care pregătesc fratele la opțiunea sa de viață (frate religios sau frate cleric).