Loading...
sâmbătă, 22 septembrie 2018
OFMConv Romania

Proiectul Formativ 2010-2011 Tema: „Misiunea”

PROIECTUL FORMATIV 2010-2011
TEMA:„MISIUNEA”

TEMA FORMATIVĂ PENTRU Octombrie: 2010

Pentru : Ziua de formare:

„Formarea va trebui să impregneze în profunzime persoana, astfel încât întreaga ei purtare, în momentele importante precum şi în împrejurările obişnuite ale vieţii, să ducă la revelarea apartenenţei totale şi pline de bucurie lui Dumnezeu. Întrecât scopul vieţii consacrate constă în configurarea cu Domnul Isus în jertfirea lui totală de sine, spre aceasta trebuie să tindă formarea. Este vorba de un itinerariu care să permită însuşirea treptată a sentimentelor lui Cristos faţă de Tatăl său.” (VC.65)

Pentru: CAPITULUL FORMATIV (introducere spirituală):

A porni cu credinţă, deoarece: „de re nostra agitur” (VC.3)

Pentru: Ziua de reculegere:

1. „Ştiţi să judecaţi aspectul pământului şi al cerului, cum de nu ştiţi să judecaţi acest moment al timpului?” (Lc.12,56)

2. „Regula şi viaţa Fraţilor Minori aceasta este: adică a păstra Sfânta Evanghelie a Domnului nostru Isus Cristos, trăind în ascultare, fără nimic propriu şi în castitate.” (Rb.I)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9