Activitatea academică a Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman se desfăşoară pe baza circularei nr. 50 din 15 iulie 1991, emisă de părintele provincial Iosif Sabău, în urma decretului diecezan nr. 1026 din 20 august 1991, emis de Excelenţa Sa Petru Gherghel, Episcop de Iaşi, a H.G. nr. 92 din 1992, a deciziei CENAA nr. 1538 din 6 iulie 2000 şi a H.G. 1215 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 639 din 7 decembrie 2000.

De asemenea, Institutul este afiliat la Facultatea Pontificală „Sfântul Bonaventura”. În baza solicitării noastre, Congregatio „De institutione catholica” (De seminariis atque studiorum institutis), prin adresa nr. 971/95/2 din 17 iulie 1995, ne a aprobat afilierea (ad quinquenium experimenti gratia), cu dreptul de a acorda gradul de bacalaureat în Sfânta Teologie celor care urmează cursurile la Facultatea de Teologie Pastorală şi se conformează astfel can. 250 CDC. Contractul de afiliere cu această Facultate pontificală s-a reînnoit în luna noiembrie a anului 2002 şi în luna decembrie 2008.

Carta Institutului

Codul de etica si deotologie profesionala

Comisia de etica

Metodologie pentru scoaterea posturilor la concurs

Regulament privind organizare si functionarea Bibliotecii

Regulamentul pentru aplicarea sistemului de credite transferabile

Regulament pentru acordarea de burse

Regulament privind disciplina corpului profesoral si al studentilor

Regulament privind activitatea financiar administrativa

Regulament privind elaborarea programelor de studii

Regulament privind activitatea profesionala a studentilor