SENATUL UNIVERSITAR

 

Rector: Pr.conf. univ. dr. Damian Ghe. PĂTRAŞCU

Secretar ştiinţific: Pr. lect. univ. dr. Bernadin DUMA.

Director general economic: Pr. Emanuel FECHETĂ

Decan (Facultatea de Teologie): Pr. prof. univ. dr. Maximilian PAL

Decan (Facultatea de Filozofie): Pr. lect. univ. dr. Mihai GAL

Directorul Departamentului de cercetare ştiinţifică: Pr. CS III drd. Fabian IACOB

Directorul Bibliotecii „Pr. dr. PETRU TOCĂNEL”: Pr. CS III Cristian CLOPOŢEL

 

Reprezentanţii profesorilor:

Facultatea de Teologie: Pr. lect. univ. dr. Eugen RĂCHITEANU.

Facultatea de Filozofie: Pr. asist. univ. dr. Cazimir GHIURCA

 

Reprezentanţii studenţilor:

Facultatea de Teologie: fr.Iulian ROBU

Facultatea de Filozofie: fr. Gabriel PAL