Loading...
marţi, 24 aprilie 2018
OFMConv Romania

COMISII

COMISII

I. Comisia de evaluare și asigurarea calității

Pr. asist. cercet. Sorin-Adrian GIURGI
Pr. prof. univ. dr. Iosif BISOC
Pr. asist. cercet. Lucian-Francisc GHERVASE Pr. Bogdan-Cristian MÂRȚ
Fr. Iulian-Robert ȚÂMPU

II. Comisia de audit intern pentru procesul de învățământ și cercetare

1. Pr. asist. univ. dr. Mihai AFRENȚOAE
2. Pr. lect. univ. dr. Bernadin DUMA
3. Pr. conf. univ. dr. Ștefan ACATRINEI

III. Comisia pentru curriculum și certificări universitare

1. Pr. prof. univ. dr. Iosif BISOC
2. Pr. conf. univ. dr. Ștefan ACATRINEI
3. Pr. asist. univ. dr. Virgil BLAJ

IV. Comisia de etică universitară, deontologie profesională și antiplagiat

Preşedinte: Pr. asist. cercet. Sorin-Adrian GIURGI
Membri: Pr. prof. univ. dr. Iosif BISOC
              Pr. asist. cercet. Lucian-Francisc GHERVASE
              Pr. Bogdan-Cristian MÂRȚ
              Fr. Iulian-Robert ȚÂMPU