Proiect Formativ

TEMA FORMATIVĂ PENTRU Iunie: 2011

Pentru : Ziua de formare:

„Aveţi de construit o mare istorie şi nu numai să vă reamintiţi şi să povestiţi o
istorie glorioasă! Priviţi spre viitor, unde Duhul vă trimite ca să facă mai departe cu
voi lucruri mari.” (VC.110)

Pentru: CAPITULUL FORMATIV (introducere spirituală):

„Pe lângă elanul vital, capabil de mărturie şi de dăruire până la martiriu, viaţa
consacrată cunoaşte şi tentaţia mediocrităţii în viaţa spirituală, a îmburghezirii
progresive şi a mentalităţii de consum.” (RpC.12)

Pentru: Ziua de reculegere:

1. „Îl vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima, din tot sufletul, din
toate puterile tale, iar pe aproapele ca pe tine însuţi. Ai răspuns bine, fă
aceasta şi vei trăi.” (Lc.10,27-28)

2. „Acei fraţi, care inspiraţi de Dumnezeu, vor voi să meargă să predice
printre sarasini, sau alţi necredincioşi, să ceară învoire de la miniştrii lor
provinciali. Iar miniştrii să nu dea nimănui permisiune decât acelora pe
care îi vor socoti vrednici de a fi trimişi. … totdeauna ascultători şi
suspuşi la picioarele Sfintei Maici Biserici, tari în credinţa catolică, să
păstrăm sărăcia, umilinţa şi Sf. Evanghelie a Domnului nostru Isus Cristos,
după cum cu tărie am făgăduit.” (Rb.XII)