Proiect Formativ

TEMA FORMATIVĂ PENTRU Mai: 2011

Pentru : Ziua de formare:

„Nu uitaţi niciodată că mai ales voi, în mod deosebit, puteţi şi trebuie să spuneţi
nu numai că sunteţi ai lui Cristos, ci şi că aţi devenit Cristos” (VC.109)

Pentru: CAPITULUL FORMATIV (introducere spirituală):

„Ascultarea însufleţită de iubire, îi uneşte pe membrii unui institut în aceeaşi
mărturie şi în aceeaşi misiune, deşi în diveritatea darurilor şi în respectarea fiecărei
individualităţi.” (VC.92)

Pentru: Ziua de reculegere:

1. „Voi toţi sunteţi fraţi.” (Mt.23,8)

2. „Atrag apoi atenţia şi îndemn în Domul nostru Isus Cristos ca fraţii să se
păzească de orice mândrie, deşertăciune, invidie, zgârcenie grijă şi
preocupare de lumea aceasta, de vorbire de rău şi de murmurare; şi să nu
caute, cei ce nu ştiu carte, să înveţe, ci să aibă grijă mai presus de toate, şi să
dorească a-şi însuşi duhul Domnului şi faptele Lui sfinte, să se roage
totdeauna lui Dumnezeu cu inima curată şi să aibă umilinţă, răbdare în
prigonire şi în boală, şi să iubească pe aceia pe care ne prigonesc, ne dojenesc
sau ne învinuiesc, deoarece spune Domnul: ,, Iubiţi pe duşmanii voştri şi
rugaţi-vă pentru cei ce vă prigonesc şi vă calomniază. Fericiţi cei prigoniţi
pentru dreptate, căci a lor este Împărăţia Cerurilor. Iar cel ce va rămâne
statornic în bine până la sfârşit, acela se va mântui.”(Mt. 5.10; 10,22).”
(Rb.X)