TEMA FORMATIVĂ PENTRU Mai: 2011

Pentru : Ziua de formare:

„Nu uitaţi niciodată că mai ales voi, în mod deosebit, puteţi şi trebuie să spuneţi nu numai că sunteţi ai lui Cristos, ci şi că aţi devenit Cristos” (VC.109)

Pentru: CAPITULUL FORMATIV (introducere spirituală):

„Ascultarea însufleţită de iubire, îi uneşte pe membrii unui institut în aceeaşi mărturie şi în aceeaşi misiune, deşi în diveritatea darurilor şi în respectarea fiecărei individualităţi.” (VC.92)

Pentru: Ziua de reculegere:

1. „Voi toţi sunteţi fraţi.” (Mt.23,8)

2. „Atrag apoi atenţia şi îndemn în Domul nostru Isus Cristos ca fraţii să se păzească de orice mândrie, deşertăciune, invidie, zgârcenie grijă şi preocupare de lumea aceasta, de vorbire de rău şi de murmurare; şi să nu caute, cei ce nu ştiu carte, să înveţe, ci să aibă grijă mai presus de toate, şi să dorească a-şi însuşi duhul Domnului şi faptele Lui sfinte, să se roage totdeauna lui Dumnezeu cu inima curată şi să aibă umilinţă, răbdare în prigonire şi în boală, şi să iubească pe aceia pe care ne prigonesc, ne dojenesc sau ne învinuiesc, deoarece spune Domnul: ,, Iubiţi pe duşmanii voştri şi rugaţi-vă pentru cei ce vă prigonesc şi vă calomniază. Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, căci a lor este Împărăţia Cerurilor. Iar cel ce va rămâne statornic în bine până la sfârşit, acela se va mântui.”(Mt. 5.10; 10,22).” (Rb.X)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9