Proiect Formativ

TEMA FORMATIVĂ PENTRU Aprilie: 2011

Pentru : Ziua de formare:

„ … înainte de a fi un mijloc pentru o anumită misiune, comuniunea fraternă este
locul teologal în care se poate percepe prezenţa mistică a Domnului înviat” (VC.24)
Pentru: CAPITULUL FORMATIV (introducere spirituală):

„Se cere persoanelor consacrate să dea o mărturie evanghelică reînnoită şi
puternică, de abnegaţie şi sobrietate, printr-un stil de viaţă frăţesc, caracterizat prin
simplitate şi ospitalitate…” (VC.90)

Pentru:

1. Exerciţii spirituale: „Doamne, ce bine ne simţim aici!”(Mt.17,4)

2. Amoniţiuni (FF.141-178)