TEMA FORMATIVĂ PENTRU Martie: 2011

Pentru : Ziua de formare:

„...trăiţi-vă plenar oferirea de voi înşivă lui Dumnezeu, pentru ca lumea să nu fie lipsită de o rază a frumuseţii dumnezeieşti ce luminează drumul existenţei omeneşti. Creştinii ... au nevoie să găsească în voi inimi purificate care-l văd pe Dumnezeu în credinţă, persoane docile faţă de Duhul Sfânt, care păşesc cu veselie, fidele carismei şi vocaţiei lor.” (VC.109)

Pentru: CAPITULUL FORMATIV (introducere spirituală):

„Este necesar ca viaţa consacrată să înfăţişeze lumii de astăzi, exemple de curăţie trăite de bărbaţi şi femei, care dau dovadă de echilibru, de stăpânire de sine, de iniţiativă, de maturitate psihologică şi afectivă. (VC.88)

Pentru: Ziua de reculegere:

1. „Fiecăruia i se dăruieşte o manifestare a Duhului spre binele tuturor” (1 Cor.12,7)

2. „Iar fraţii care sunt supuşi, să-şi aducă aminte că au renunţat la voinţa lor proprie din dragoste către Dumnezeu. De aceea le poruncesc cu tărie ca să asculte de miniştrii lor, în toate acele lucruri despre care au promis Domnului că le vor păstra şi nu sunt contrare sufletului lor şi Regulei noastre.” (Rb.X)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9