Proiect Formativ

TEMA FORMATIVĂ PENTRU Martie: 2011

Pentru : Ziua de formare:

„…trăiţi-vă plenar oferirea de voi înşivă lui Dumnezeu, pentru ca lumea să nu fie
lipsită de o rază a frumuseţii dumnezeieşti ce luminează drumul existenţei omeneşti.
Creştinii … au nevoie să găsească în voi inimi purificate care-l văd pe Dumnezeu în
credinţă, persoane docile faţă de Duhul Sfânt, care păşesc cu veselie, fidele carismei
şi vocaţiei lor.” (VC.109)

Pentru: CAPITULUL FORMATIV (introducere spirituală):

„Este necesar ca viaţa consacrată să înfăţişeze lumii de astăzi, exemple de curăţie
trăite de bărbaţi şi femei, care dau dovadă de echilibru, de stăpânire de sine, de
iniţiativă, de maturitate psihologică şi afectivă. (VC.88)

Pentru: Ziua de reculegere:

1. „Fiecăruia i se dăruieşte o manifestare a Duhului spre binele tuturor” (1
Cor.12,7)

2. „Iar fraţii care sunt supuşi, să-şi aducă aminte că au renunţat la voinţa lor
proprie din dragoste către Dumnezeu. De aceea le poruncesc cu tărie ca să
asculte de miniştrii lor, în toate acele lucruri despre care au promis Domnului
că le vor păstra şi nu sunt contrare sufletului lor şi Regulei noastre.” (Rb.X)