Proiect Formativ

TEMA FORMATIVĂ PENTRU Februarie: 2011

Pentru : Ziua de formare:

„Persoanele consacrate vor fi misionare înainte de toate prin aprofundarea statornică a conştiinţei de a fi chemate, … eliberându-se de piedicile care ar putea întârzia plinătatea răspunsului lor de iubire.” (VC.25,72)

Pentru: CAPITULUL FORMATIV (introducere spirituală):

„Misiunea vieţii consacrate şi vitalitatea institutelor, depind de fidelitatea activă cu care cei consacraţi răspund chemării lor…”(VC.64)

Pentru: Ziua de reculegere:

1. „Ştiţi în cine v-aţi pus credinţa (cf. 2 Tim.1,12)

2. „Sfătuiesc însă, atrag atenţia şi îndemn pe fraţii mei în Domnul Isus Cristos ca, mergând prin lume, să nu se certe, să nu se contrazică în cuvinte,nici să judece pe alţii. Dar, să fie blânzi, paşnici, modeşti, vorbind cu toţi frumos precum se cuvine.” (Rb.III)