Proiect Formativ

TEMA FORMATIVĂ PENTRU Ianuarie: 2011

Pentru : Ziua de formare:

„…este nevoie de persoane care să înfăţişeze chipul patern al lui Dumnezeu şi
chipul matern al Bisericii, care să-şi pună viaţa în joc pentru ca alţii să aibă viaţă şi
speranţă, … persoane care să se lase transformate de harul lui Dumnezeu şi să se
conformeze pe deplin Evangheliei.” (VC.105)

Pentru: CAPITULUL FORMATIV (introducere spirituală):

„Comunităţile de viaţă consacrată, sunt locuri de speranţă şi de descoperire a
fericirilor, locuri în care iubirea, sprijinindu-se pe rugăciune, este chemată să devină
logică de viaţă şi izvor de bucurie.” (VC.51)

Pentru: Ziua de reculegere:

1. „Toate le socotesc drept pagubă faţă de înălţimea cunoaşterii lui Cristos Isus” (Fil.3,8

2. „Fraţii aceia, cărora le-a dat Domnul harul de a lucra, să lucreze cu credinţă şi evlavie, în aşa fel încât îndepărtând lenea, duşmanul sufletului, să nu stingă în ei duhul Sfintei Rugăciuni şi al Evlaviei, căruia trebuie să-i servească toate celelalte trecătoare.” (Rb.V)