TEMA FORMATIVĂ PENTRU Ianuarie: 2011

Pentru : Ziua de formare:

„...este nevoie de persoane care să înfăţişeze chipul patern al lui Dumnezeu şi chipul matern al Bisericii, care să-şi pună viaţa în joc pentru ca alţii să aibă viaţă şi speranţă, ... persoane care să se lase transformate de harul lui Dumnezeu şi să se conformeze pe deplin Evangheliei.” (VC.105)

Pentru: CAPITULUL FORMATIV (introducere spirituală):

„Comunităţile de viaţă consacrată, sunt locuri de speranţă şi de descoperire a fericirilor, locuri în care iubirea, sprijinindu-se pe rugăciune, este chemată să devină logică de viaţă şi izvor de bucurie.” (VC.51)

Pentru: Ziua de reculegere:

1. „Toate le socotesc drept pagubă faţă de înălţimea cunoaşterii lui Cristos Isus” (Fil.3,8

2. „Fraţii aceia, cărora le-a dat Domnul harul de a lucra, să lucreze cu credinţă şi evlavie, în aşa fel încât îndepărtând lenea, duşmanul sufletului, să nu stingă în ei duhul Sfintei Rugăciuni şi al Evlaviei, căruia trebuie să-i servească toate celelalte trecătoare.” (Rb.V)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9