Proiect Formativ

TEMA FORMATIVĂ PENTRU Decembrie: 2010

Pentru : Ziua de formare:

„Viaţa consacrată are datoria de a-l arăta pe Fiul lui Dumnezeu făcut om, ca pe ţinta escatologică spre care se îndreaptă totul, … frumuseţea infinită ce singură poate mulţumi inima omului. În viaţa consacrată nu e suficient să-l urmezi pe Cristos din toată inima, … dar se cere trăirea şi exprimarea acestui lucru printr-o adeziune care este «configurare» a întregii vieţi lui Cristos…” (VC.16)

Pentru: CAPITULUL FORMATIV (introducere spirituală):

„În ceea ce priveşte misiunea Bisericii, de a manifesta sfinţenia, … viaţa consacrată se situiază în mod obiectiv la un nivel de excelenţă, căci reflectă însuşi modul în care a trăit Cristos.” (VC.32)

Pentru: Ziua de reculegere:

1. „…deşi din fire Dumnezeu, nu a considerat ca pe o pradă egalitatea sa cu Dumnezeu, dar s-a despuiat pe sine, devenind asemenea oamenilor…”
(Fil.2,6-11)

2. „Fraţii toţi să se îmbrace cu veşminte simple şi pot să le coase cu petice de sac sau cu alte petice cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Atrag atenţia fraţilor şi îi îndemn să nu dispreţuiască, nici să judece pe oamenii pe care îi vor vedea îmbrăcaţi cu haine moi şi colorate, că se folosesc de mâncăruri şi băuturi delicate; dar mai mult fiecare să se judece şi să se dispreţuiască pe sine însuşi.” (Rb.II)