Proiect Formativ

TEMA FORMATIVĂ PENTRU Noiembrie: 2010

Pentru : Ziua de formare:

„… este necesar ca viaţa consacrată să se lăse necontenit interpelată de Cuvântul revelat şi de semnele timpului.” (VC.81) „… a regăsi cu îndrăzneală spiritul întreprinzător, inventivitatea şi sfinţenia fondatorilor, ca răspuns la semnele
timpurilor” (VC. 37)

Pentru: CAPITULUL FORMATIV (introducere spirituală):

„A deosebi ceea ce este de la Duh, de ceea ce este contrar” (VC.73)

Pentru: Ziua de reculegere:

1. „Examinaţi orice lucru, menţineţi ceea ce este bun” (1 Tes.5,21)

2. „Şi nu le va fi permis sub niciun chip ca să iasă din această Religiune, după porunca domnului Papă, căci precum spune Evanghelia: ,,Nimeni care pune mâna la plug şi priveşte înapoi, nu este vrednic de Împărăţia Cerului.” (Lc 9,62).” (Rb.II)