Misiunea Facultăţii de filozofie, decisă de conducerea Provinciei Sf. Iosif a Fraţilor Minori Conventuali din România şi a Senatului Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman din data de 20.03.2009, are ca scop imediat un ajutor în înţelegerea mai profundă a studiului teologiei pentru tinerii care se pregătesc în vederea accederii la Sacramentul preoţiei, iar ca scop mai îndepărtat formarea unor conştiinţe capabile de reflecţie profund filozofică şi spirit critic faţă de provocările gândirii societăţii româneşti, europene şi universale.

Obiectivele acestui program de studiu au în vedere formarea filozofică, teologică şi pastorală a studenţilor care se simt chemaţi să devină cetăţeni cu o largă capacitate de gândire, un orizont amplu de înţelegere a lumii în care trăiesc cât şi preoţi romano-catolici şi persoane consacrate.

Programul de studiu aduce cu sine o creştere substanţială şi calitativă a învăţământul filozofic şi teologic din România prin programa analitică, numărul studenţilor adecvat studiilor de filozofie şi teologie şi profesorii specializaţi în aceste domenii.

Absolvenţii au capacitatea de a conştientiza problemele şi provocările cu care se confruntă comunităţile civile şi creştine şi, în acelaşi timp, conştientizează şi necesitatea unei vieţi individuale autentice.

Ca premisă a angajării în activitatea pastorală, absolvenţii trebuie să se cunoască bine pe ei înşişi, asumându-şi pe deplin responsabilitatea de buni cunoscători ai tainelor sufletelor, făcând totul pentru Isus Cristos, cu Isus Cristos şi în Isus Cristos.

Facultatea de Filozofie doreşte să asigure, de asemenea, prin programele sale, formarea continuă şi însuşirea celor mai recente informaţii de specialitate pe plan naţional şi internaţional. Prin tot ceea ce se întreprinde în plan didactic şi al cercetării ştiinţifice se urmăreşte asigurarea excelenţei în cadrul acestora şi oferirea de programe care să satisfacă o paletă cât mai largă de cerinţe educaţionale.

Un alt obiectiv urmărit constant este extinderea şi dezvoltarea legăturilor didactice şi ştiinţifice cu cât mai multe instituţii de învăţământ superior atât din ţară, cât şi din străinătate.

Un alt obiectiv constant este extinderea şi dezvoltarea legăturilor didactice şi ştiinţifice cu cât mai multe instituţii de învăţământ superior atât din ţară, cât şi din străinătate. În cadrul Facultăţii de Filozofie I. Duns Scotus, apare Revista de Cultură şi Filozofie Franciscană, fiind deja la al II-lea număr, publicaţie ce-şi doreşte să facă cunoscută aspectele culturale şi filosofice ale gânditorilor franciscani.

Mai menţionăm că, în vederea obţinerii diplomei de licenţă, conducerea Facultăţii a stabilit contacte şi legături cu alte universităţi similare din ţară şi din străinătate, studenţii noştri susţinând examenul de licenţă în cadrul Facultăţii de Istorie şi Filozofie a Universităţii Babeş Bolyai din Cluj Napoca.