Plan strategic

 D. Resurse şi operaţii

• Având în vedere ca finanţarea globala asigura doar parţial necesarul Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan, Facultatea de Filozofie, se vor intensifica acţiunile de atragere a noi resurse financiare extrabugetare.
Termen: permanent(Pr. univ. dr. Iosif Bisoc, conf. univ. dr. Damian Patrascu).

• Dezvoltarea parteneriatelor public-public şi public-privat în mediul local şi regional.
Termen: permanent. (Pr. univ. dr. Maximilian Pal, lect. univ. dr. Gal Mihai).

• Se vor monitoriza veniturile şi cheltuielile, la nivelul fiecărei facultăţi şi se vor prezenta anual rapoarte financiare şi acţiunile necesare pentru eficientizarea economică a activităţii facultăţilor.
Termen :anual, în ianuarie. (Pr. univ. dr. Iosif Bisoc, lect. univ. dr. Duma Bernadin).

• Implementarea şi structurarea activităţilor informatice din biblioteca universităţii şi a activităţii secretariatelor din Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan, Facultatea de Filozofie.
Termen: iunie 2018. (asist. univ. Adrian Sorin Giurgi)

• Crearea la nivelul Bibliotecii Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan, Facultatea de Filozofie a bazei minime de acces electronic la standardele actuale necesare pentru sistemul de educaţie;
Termen: permanent. (Conf. univ. dr. Stefan Acatrinei, conf. univ. dr. Patrascu Damian).

• Crearea la nivelul Bibliotecii Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan, Facultatea de Filozofie a unui sistem de acces la marile biblioteci electronice şi crearea unei baze de date cu lucrările accesate şi preluate din revistele electronice accesate. (Orice document preluat prin reţeaua universităţii trebuie sa devina bun al universităţii şi sa fie înmagazinat intr-o baza de date electronica la care sa fie acces liber).
Termen: permanent (Prof. univ. dr. Maximilian Pal, lect. univ. dr. Răchiteanu Eugen).

• Crearea şi dezvoltarea unui punct de informare în cadrul bibliotecii universităţii cu publicaţii specifice pentru formarea culturii de cetăţean european (publicaţiile Comisiei Europene: Cordis, RTD- Info, Euroabstracts, Enterprise Europe, EuroInfo Centers etc.).
Termen: septembrie 2018. (Pr. univ. dr. Iosif Bisoc, lect. univ. dr. Duma Bernadin).

• Dezvoltarea structurilor de pregătire continua şi gestionarea acestora la nivel strategic (studii postuniversitare de specializare, cursuri postuniversitare de perfecţionare), forma cu taxa, ca modalitate de creare a unor resurse financiare extrabugetare necesare dezvoltării.
Termen: anual. (Prof. univ. dr. Maximilian Pal, lect. univ. dr. Duma Bernadin).

Iniţierea de tratative cu firme şi organizaţii locale şi regionale pentru promovarea burselor de firma pentru studenţi.
Termen: anual, în octombrie. (Pr. univ. dr. Iosif Bisoc, conf. univ. dr. Damian Patrascu).

• Promovarea Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan, Facultatea de Filozofie prin marketing indirect, pe baza unor studii de piaţă efectuate prin intermediul studenţilor, care sa vizeze orientarea elevilor pe domeniile educaţionale oferite de ITRCF.
Termen: anual în mai. (Pr. univ. dr. Maximilian Pal, lect. univ. dr. Gal Mihai).

• Extinderea structurii Bibliotecii şi construcţia unei aule destinate cursurilor şi conferinţelor.
Termen: decembrie 2018. (Conf. univ. dr. Stefan Acatrinei, conf. univ. dr. Patrascu Damian).