Plan strategic

 C. Domeniul resurselor umane

• Promovarea valorilor academice ale universităţii prin participarea la sesiuni naţionale şi internaţionale de comunicări ştiinţifice, de implicare în activităţi editoriale, comisii de doctorat, experţi etc.
Termen: permanent. (asist. univ. Adrian Sorin Giurgi)

• Promovarea pe posturi didactice în funcţie de valoarea academică individuală demonstrată prin evaluarea corespunzătoare fiecărui nivel de post didactic. Stabilirea de criterii clare, certe şi cuprinzătoare privind evaluarea valorii academice a fiecărui cadru didactic.
Termen: permanent. (Pr. univ. dr. Iosif Bisoc, conf. univ. dr. Damian Patrascu).

• Analiza periodică a performanţelor cadrelor didactice (pregătire doctorală, număr de lucrări elaborate şi publicate, modernizarea metodelor de predare, redactare de proiecte CNCSIS sau internaţionale, activităţi nedidactice, administrative, redacţionale etc.) în baza unui regulament performant.
Termen: anual, în septembrie . (Prof. univ. dr. Maximilian Pal, lect. univ. dr. Duma Bernadin).

• Analiza stării pe vârste a cadrelor didactice şi întocmirea unui plan de resurse umane, care sa asigurare acoperirea cu personal didactic pe domenii de discipline în următorii ani.
Termen: anual, în septembrie.(Conf. univ. dr. Patrascu Damian, assist. univ. dr. Ghiurca Cazimir)

• Orientarea traiectoriei profesionale a cadrelor didactice tinere, ţinând seama de competentele profesionale şi de necesităţile de acoperire a posturilor în perspectiva.
Termen: permanent. (Prof. univ. dr. Maximilian Pal, lect. univ. dr. Răchiteanu Eugen).

• Întocmirea şi aplicarea unui program anual de creştere a performantelor şi competentelor cadrelor didactice prin: schimburi de experienţe la alte universităţi, studii postuniversitare, pregătire complementara la a doua facultate, masterat, doctorat etc.
Termen: la fiecare început de an universitar. . (Prof. univ. dr. Maximilian Pal, lect. univ. dr. Duma Bernadin).

• Evaluarea şi restructurarea personalului din structura Bibliotecii şi performanţarea activităţii prin atitudini proactive ale personalului.
Termen: septembrie 2018. (Conf. univ. dr. Stefan Acatrinei, conf. univ. dr. Patrascu Damian).