Domeniul: FILOSOFIE
Specializarea: Filosofie
Titlul absolventului: Licenţiat în Filosofie
Durata studiilor: 6 semestre
Forma de învăţământ: zi
I. CERINŢE PENTRU OBŢINEREA DIPLOMEI DE LICENŢĂ
180 credite la disciplinele de specialitate din care148 de credite la discipline obligatorii;

32 credite la discipline opţionale;

20 credite la discipline facultative
9 credite pentru o limbă modernă straină (3 semestre)
20 credite pentru elaborarea şi susţinerea lucrării de licenţă

 

II. DESFĂŞURAREA STUDIILOR (în număr de săptămâni)

Activităţi didactice

Sesiuni de examene

Practică

Vacanţe

Sem.I

Sem.II

Iarna

Vara

Restanţe

Iarna

Primăvara

Vara

Anul I

14

14

4

3

1

2

2+1

1

10

Anul II

14

14

4

3

1

2

2+1

1

10

Anul III

14

12

4

2

1

2+1

1

 

III. EXAMENUL DE LICENŢĂ (20 credite)
1. Perioada de întocmire a lucrării de licenţă: semestrele 5-6
2. Perioada de definitivare a lucrării de licenţă: semestrul 6
3. Perioada de susţinere a examenului de licenţă: 1 – 10 iulie

 

IV. MODUL DE ALEGERE A DISCIPLINELOR OPŢIONALE
Sem. 1 Se alege 1 curs din pachetul disciplinelor opţionale generale
Sem. 2 Se alege 1 curs din pachetul disciplinelor opţionale generale
Sem. 3 2 cursuri din pachetul disciplinelor opţionale de specialitate
Sem. 4 2 cursuri din pachetul disciplinelor opţionale de specialitate
Sem. 5 1 curs din pachetul disciplinelor opţionale de specialitate
Sem. 6 1 un curs din pachetul disciplinelor opţionale de specialitatePachetele de discipline opţionale de specialitate pentru linia de studiu română sunt:
       A – Istoria filosofiei,B – Logică şi filosofia ştiinţei

C – Filosofia umanului

În total, studenţii sunt obligaţi să urmeze, în cele 6 semestre, cel puţin 2 discipline din pachetul disciplinelor opţionale generale şi cel puţin 6 discipline din pachetul de discipline opţionale de specialitate.
În contul a cel puţin 3 discipline opţionale studentul are dreptul să aleagă 3 discipline din alte specializări, din alte facultăţi.
Modalitatea de desfăşurare a practicii de specialitate: 6ore x 5zile x 2săptămîni la sfârșitul semestrelor 2 si 4 (câte 3 credite, suplimentar). Se urmăreşte formarea unor deprinderi practice de cercetare în domeniul Filosofie – documentare, metodologie, elaborare de lucrări ştiinţifice etc.

Codul

Cursuri

Credite

Ore/săptămana

Felul
verificării

Condiţionări
Observaţii

C

S

Semestrul I (Anul I)

27

10

12

DO1 Introducere în filozofieIntroduction of philosophy

6

1

1

E

DO2 Istoria filosofiei anticeHistory of Ancient World Philosophy

6

2

2

E

DO3 Logică generalăGeneral Logic

6

2

1

E

DA2 MetodologieMetodology

3

1

1

C

DO9 EpistemologieEpistemology

4

2

1

DA5 Limba italiană IItalian I

2

1

1

E

Semestrul 2 (Anul I)

28

10

14

DO4 Istoria filosofiei franciscaneHistory of franciscan philosophy

3

2

2

E

DO5 Istoria filosofiei medievaleHistory of Medieval Philosophy

5

2

2

E

DO6 Teoria argumentăriiTheory of  Argumentation

2

2

2

E

DA1 Antropologie filosofică APhilosophical anthropology A

3

1

1

E

DO10 EticăEtics

4

1

1

E

DA4 Limba italiană IIItalian language II

2

1

1

E

DO14 Practică de specialitateTraineeship

3

90P

DA7 Teoria CunoaşteriiCognitive theory

4

2

1

E

Seminar Filozofie MedievalăSeminar: Medieval Philosopy

2

28

Semestrul 3 (Anul II)

26

10

10

DO7 EsteticăAesthetics

5

2

2

E

DO8 Istoria filosofiei moderneHistory of Modern Philosophy

5

2

2

E

DO12 Metafizică AMetaphysics A

4

2

2

E

DA16 Seminar Creștinism și filosofieSeminar Christianity and philosophy

3

2

E

DA15 Filosofia românească ARomanian Philosophy A

4

2

2

E

DA5 Limba Italiană IIIItalian language III

2

1

1

DA13 OntologieOntology

3

1

1

E

Semestrul 4 (Anul II)

23

10

10

DA 21 Antropologia culturalăCultural anthropology

3

2

2

E

DA5 Limba Italiană IVItalian language IV

2

2

1

E

DO11 Istoria filosofiei contemporaneHistory of Contemporary Philosophy

4

2

2

E

DO12 Metafizică BMetaphysics B

4

2

2

E

DA19 Hermeneutica filosoficăHermeneutic philosophy

3

1

1

C

DA15 Filosofia românească BRomanian Philosophy B

4

2

2

E

DO14 Practică de specialitateTraineeship

3

90P

Semestrul 5 (Anul III)

25

10

9

DO13 Filosofia politicăPolitical Philosophy

5

2

2

E

DA18 Teologia filosoficăPhilosophical theology

6

2

2

E

DA12 AxiologiaAxiology

6

2

2

E

DA8 Limba engleză IEnglish I

2

2

1

E

DA14 MetalogicaMetalogic

6

2

2

E

Semestrul 6 (Anul III)

24

9

7

DA8 Limba engleză IIEnglish II

2

2

1

E

DA1 Antropologie filosofică APhilosophical anthropology A

3

1

1

E

DA20 Filosofia arteiThe Philosoph of Art

5

2

2

E

DA 10 Filosofia ştiinţelorPhilosophy of Science

6

2

2

E

DA11 RetoricăRetoric

5

2

C

DA3 Filozofia religiilorPhilosophy religions

3

1

1

E

 

Discipline opţionale – Linia română

Codul

Cursuri opţionale

Credite

Ore/saptamana

Felul
verificarii

Condiţionări
Observaţii

C

S

Semestrul 1 (Anul I). Discipline oferite pentru Cursul opţional 1
DA9 Psihologia generalăGeneral psychology

2

2

C

Semestrul 2 (Anul I). Discipline oferite pentru Cursul opţional 2
DA4 Pedagogie – curs opționalPedagogy – Optional course

2

2

C

Semestrul 3, 4 (Anul II). Discipline oferite pentru Cursurile opţionale 3, 4, 5
DA19 Sociologie – curs opționalSociology – Optional course

2

2

1

C

DA6 Cosmologie – curs opționalCosmology Optional course

3

1

1

C

DA24 Pshiologia religiei – curs opționalPsycology of religion – Optional course

4

2

1

E

DA22 Filosofia limbajului – curs opționalThe Philosophy of Language – Optional course

3

1

1

E

Semestrele  5, 6 (Anul III) Discipline oferite pentru Cursurile optionale 6,7,8
DA25 Pshiologia socialăSocial Psycology

5

2

C

DA17 Fenomenologia sacruluiPhenomenology of sacred

6

2

2

E

 

Discipline facultative

Codul

Cursuri facultative

Credite

Ore/saptamana

Felul
verificarii

Condiţionări
Observaţii

C

S

Semestrul 1 (Anul I)
DF1 Limbi clasice. Latina I- curs facultativClassical Languages. Latin (I) – Extracurricular Course

2

1

1

M

DF2 Limbi clasice. Greacă I – curs facultativClassical languages. I Greek – Extracurricular Course

2

1

1

M

Semestrul 2 (Anul I)
DF1 Limbi clasice. Latina (II) – curs facultativClassical Languages. Latin (II)  – Extracurricular Course

2

1

1

M

DF2 Limbi clasice. Greacă II – curs facultativClassical languages. II Greek – Extracurricular Course

2

1

1

M

Semestrul 6 (Anul III)
DF3 Seminar – Curs facultativSeminar – Extracurricular Course

2

2

M